Політика конфіденційності

Інструкція суб’єкта даних щодо обробки персональних даних
І.

Адміністратор

1. aidgame s.r.o., Korunní 2569/108, 120 00 Prague 10, IČO: 14137291 (надалі іменується як «Адміністратор») відповідає Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради щодо захисту природних осіб

у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним переміщенням таких даних і анулюванням
директиви 95/46/EC (далі – „Загальний регламент захисту даних“) адміністратором
надані персональні дані, до яких можна звернутися у разі виникнення запитань або
порушення з обробкою персональних даних.
II.
Які права ви маєте як суб’єкт даних?
1. Право на інформацію

а. Відповідно до статті 13 загального положення про захист персональних даних ви маєте право запитувати

від Адміністратора доступ до інформації про вас, тобто до ваших персональних даних, які
Адміністратор обробляє.

2. Право доступу
а. Відповідно до статті 15 загального положення про захист персональних даних ви маєте право отримати від
Підтвердження Адміністратором того, що він обробляє ваші персональні дані. Якщо вони ваші
особисті дані дійсно обробляються, ви маєте право на доступ до них разом
з такою інформацією:
i) цілі обробки;
ii. категорія відповідних персональних даних;
iii. одержувачів або категорій одержувачів, яким були або будуть надані персональні дані
доступні, особливо для одержувачів у третіх країнах або за кордоном
організації;
iv. запланований період, протягом якого будуть зберігатися персональні дані, або якщо його немає
можливість визначення, критерії, використані для визначення цього часу;
v. наявність права вимагати виправлення або видалення персональних даних від контролера
стосовно суб’єкта даних або обмежень на їх обробку, або для підвищення
заперечувати проти цієї обробки; vi. право подати скаргу до контролюючого органу;
vii. будь-яка доступна інформація про джерело персональних даних, якщо вона не була отримана
від суб’єкта даних; viii. той факт, що відбувається автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання,
зазначених у пунктах 1 і 4 статті 22, і принаймні в цих випадках
змістовну інформацію щодо використовуваної процедури, а також значення a
очікувані наслідки такої обробки для суб’єкта даних.

3. Право на виправлення

а. Відповідно до статті 16 Загального розпорядження про захист персональних даних ви маєте право вимагати від Адміністратора виправлення ваших персональних даних.
b. Адміністратор повинен внести це виправлення без зайвої затримки.
c. Ви також маєте право доповнити або надати неповні персональні дані
додаткова згода.

4. Право на видалення (бути забутим)
а. Відповідно до статті 17 загального положення про захист персональних даних ви маєте право
Адміністратор видалив ваші персональні дані без невиправданої затримки, якщо вказана одна з таких причин:
i. Ваші персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені;
ii. ви відкликали свою згоду на обробку ваших персональних даних, і немає іншої законної підстави для обробки;
iii. ви заперечили проти обробки відповідно до статті 21(1) Загального розпорядження про захист персональних даних, і немає переважних законних причин для обробки, або ви заперечили проти обробки відповідно до статті 21(2) Загального розпорядження про захист персональних даних. ;
iv. Ваші персональні дані були оброблені незаконно;
v. Ваші персональні дані мають бути видалені для дотримання юридичних зобов’язань
у законодавстві Європейського Союзу або його держави-члена, яке застосовується до Адміністратора
обкладинки
б. Те, що зазначено в пункті а вище, не застосовується, якщо обробка належить вам
необхідні персональні дані:
а) для здійснення права на свободу вираження поглядів та інформації;
b) для виконання юридичного зобов’язання, яке вимагає обробки відповідно до закону
Європейського Союзу або його держави-члена, яка на Адміністратора
або для виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах
або під час виконання публічних повноважень, якщо Адміністратор уповноважений це робити;
в) з міркувань суспільного інтересу у сфері охорони здоров’я;
d) для цілей архівування в суспільних інтересах, для цілей наукової або
історичних досліджень або для статистичних цілей відповідно до частини 1 статті 89
загального положення про захист персональних даних;
e) для визначення, здійснення або захисту правових вимог.

5. Право на обмеження обробки
а. Відповідно до статті 18 загального положення про захист персональних даних ви маєте право
Контролер обмежив обробку в будь-якому з наступних випадків:
i. якщо ви заперечуєте точність своїх особистих даних протягом певного періоду часу
необхідні для перевірки Адміністратором достовірності ваших персональних даних;
ii. обробка є незаконною, і ви відмовитеся від видалення ваших персональних даних a
чи ви замість цього просите обмеження їх використання;
iii. Адміністратору для цілей обробки потрібні більше не ваші персональні дані, а ви
вам знадобляться вони для визначення, здійснення або захисту правових претензій;
iv. якщо ви заперечуєте проти обробки відповідно до пункту 1 статті 21 Загального розпорядження про захист персональних даних, доки не буде перевірено, чи законні причини Адміністратора переважають ваші законні причини.
b. якщо обробка була обмежена відповідно до пункту a вище, ваші персональні дані, за винятком їх зберігання, можуть оброблятися лише за вашою згодою або з метою визначення, здійснення чи захисту правових претензій, з метою захисту прав іншої фізичної чи юридичної особи або з міркувань важливого суспільного інтересу Європейського Союзу чи однієї з його держав-членів.

6. Зобов’язання адміністратора повідомити про виправлення або видалення персональних даних або
обмеження обробки
а. Відповідно до статті 19 Загального розпорядження про захист персональних даних Адміністратор зобов’язаний
повідомляти окремих одержувачів ваших персональних даних, які були вашими персональними даними
надані відомості про те, що виконану обробку було виправлено, стерто або обмежено
відповідно до статті 16, статті 17(1) і статті 18, за винятком випадків
виявляється неможливим або вимагає невиправданих зусиль. Адміністратор повідомляє про
цих одержувачів, якщо ви цього забажаєте.

7. Право на перенесення персональних даних
а. Відповідно до статті 20 Загального розпорядження про захист персональних даних ви маєте право отримати
особисті дані, що стосуються вас, які ви надали Адміністратору в структурованому, регулярному порядку
використовуваний і машинозчитуваний формат, а також право передавати ці дані іншому адміністратору,
без перешкоджання Адміністратора, якому ви надали персональні дані, у випадку, якщо:
i. Адміністратор обробляє ваші персональні дані на підставі згоди відповідно до статті 6.
1 лист a) або буква частини 2 статті 9 а) загального положення про особистий захист
даних або на основі договору відповідно до статті 6 абзацу 1 букви б) загального регулювання
про захист персональних даних; і
ii. обробка здійснюється автоматично.
b. Здійснюючи своє право на перенесення даних згідно з пунктом a., ви маєте право
щоб персональні дані передавалися безпосередньо одним контролером іншому контролеру, якщо це так
технічно можливо.
c. Це право не може бути застосовано до обробки, необхідної для виконання завдання, яке виконується в
суспільних інтересах або у здійсненні публічних повноважень, які довірено контролеру. Я теж їм
право іншої особи не повинно бути обмежене.

8. Право на заперечення
а. Відповідно до статті 21 Загального регламенту захисту даних з причин, пов’язаних із
Ваша конкретна ситуація, право заперечити проти обробки ваших персональних даних у будь-який час
даних, на підставі статті 6 абзацу 1 лист f) загального положення про захист персональних даних,
включаючи профілювання на основі цих положень. Адміністратор Ваші персональні дані
він не оброблятиметься далі, якщо не буде доведено серйозні законні причини
обробка, яка переважає ваші інтереси або права та свободи, або для
визначення, здійснення або захист правових вимог.

9. Право не бути суб’єктом автоматизованого індивідуального прийняття рішень, у тому числі профілювання
а. Відповідно до статті 22 Загального регламенту захисту даних ви маєте право не бути
за будь-яких рішень, заснованих виключно на автоматизованих
обробка, включаючи створення профілю, яка має юридичні наслідки для вас або для вас
подібним чином істотно зворушує.
b. Це не застосовується, якщо рішення:
i. необхідні для укладення або виконання договору між вами та Адміністратором;
ii. дозволено законодавством Європейського Союзу або його держави-члена, яка на
Адміністратор покриває та встановлює відповідні заходи для забезпечення захисту
Ваші права і свободи та законні інтереси;
iii. на основі вашої прямої згоди.

10. Повідомлення про порушення персональних даних
a. Зі статті 34 Загального регламенту про захист персональних даних, якщо це так
ймовірно, що певний випадок порушення безпеки ваших особистих даних буде
призведе до високого ризику для ваших прав і свобод, Адміністратор зобов’язаний перед вами
повідомити про це порушення без зайвої затримки.
b. Повідомлення згідно з попереднім параграфом не вимагається, однак, якщо будь-який із
цих умов:
i. Адміністратор запровадив відповідні технічні та організаційні заходи захисту та ці
були застосовані заходи, особливо ті, які роблять це вашими особистими даними
незрозумілі для тих, хто не має доступу до них, наприклад
наприклад, шифрування;
ii. Адміністратор вжив подальших заходів для забезпечення високого ризику для ваших прав
і свободи, передбачені параграфом вище, навряд чи будуть реалізовані;
iii. це вимагало б непропорційних зусиль.

III.

Як можна реалізувати ці права?

1. Право на звернення зі скаргою до контролюючого органу

а. Відповідно до статті 77 Загального регламенту захисту даних ви маєте право без

будь-які інші способи адміністративного чи судового захисту були порушені, подайте скаргу до

контролюючого органу, особливо в державі вашого постійного проживання, місці

виконання роботи або місце, де відбулося ймовірне порушення, якщо

ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує будь-яке з положень

загального положення про захист персональних даних.

b. У Чеській Республіці цим наглядовим органом є Управління із захисту персональних даних.

c. Орган нагляду, до якого було подано вашу скаргу, повідомить вас про хід розгляду

скарги та її результат, а також можливість судового захисту відповідно до ст.78

загального положення про захист персональних даних.