Často kladené dotazy

Chápeme tuto obavu. Termíny kurzu přizpůsobíme na míru konkrétní skupině. Pokud se přihlásíte a nedohodneme se, budete se moci odhlásit.

Zároveň připomeňme, že v kroužku se děti učí lépe si organizovat volný čas. Díky kurzu tak čas navíc naopak získají. V neposlední řadě se nebudou jeho nedostatkem tak trápit, protože se naučí stresové situace lépe řešit. 

Pracujeme v malých skupinkách a klademe důraz na týmovou práci. Naši lektoři se věnují všem dětem, ale nejedná se o frontální výuku. V našich kroužcích děti pracují neustále spolu a samy se sebou. Lektor na ně pouze dohlíží a vede je. V takto malých skupinkách je ale dostatek času také na individuální práci s dětmi. 

Pokud vaše dítě už teď projevuje znaky deprese, úzkosti nebo závažnějšího psychického problému, doporučujeme svěřit se do rukou psychoterapeuta nebo psychiatra. A to i v případě, že máte pouhé podezření. Nejsme terapeutická skupina. Dovedeme dětem v rizikové situaci dát základ práce s vlastní hlavou a tím vzniku problému do určité míry zabránit. Pokud ale už problém je, je třeba péče odborníka.

Určitě. My totiž nechceme vaše dítě opravit, ale naučit ho využít jeho potenciál. Pokud už je teď dost psychicky odolné, posune se ještě dál. Kroužek vnímáme jako prevenci proti vzniku problémů, které mohou v budoucnu nastat. Zvýšíme psychickou odolnost dětí a tím jim pomůžeme zvládat náročné situace, aniž by jejich psychiku výrazně poznamenaly.

Naši lektoři umí projevit empatii, nikdo nebude vaše dítě nutit se zapojit, dokud nebude připravené. V takovém případě mu lektor věnuje individuální pozornost. A časem se naopak naučí svou stydlivost překonat a zapojit se. Počítáme s tím, že každé dítě začíná na jiné startovací čáře. Jedno je stydlivé a zapojí se až časem. Jiné je komunikativní a v průběhu kurzu bude aktivní od začátku. U jednoho uvidíte výsledek hned, u jiného až později. Netrénujeme pro výkonnostní sport, ale pro život.

Děti budou úkolovány, aby získané dovednosti v běžném životě používaly. To je vše. Dobrovolné aktivity na doma zahrnují zábavné mise. Mohou třeba dostat za úkol pustit si oblíbený film a popsat pocity hlavního hrdiny nebo něco podobného.

Kroužek je založen na pravidelnosti. Nejedná se o jednorázové semináře zaměřené vždy na jeden problém. Vedeme děti k tomu, aby nabyté dovednosti využívaly každý den. Potom s nimi na kroužku o jejich zkušenosti mluvíme. Učíme je vnímat postupné zlepšení a svůj pokrok hodnotit. Toho docílíme jen na pravidelně se opakujících lekcích

Každá lekce v kroužku se zaměřuje na jedno konkrétní téma. Dítě tak nebude muset látku nijak dohánět, pokud na jedno téma chybělo. Naši lektoři budou připraveni na časté absence dětí a dítě zapojí, i pokud se minule nezúčastnilo.