Proč právě my ?

Máme bohaté zkušenosti z workshopů a kurzů pro školní děti. Našimi kurzy a workshopy prošlo už přes 1 500 tisíc dětí. S týmem Aidgame,který nabízí hlavně kurzy první pomoci pro děti, působíme na 15ti školách v Praze a Středočeském kraji. 

Velký úspěch měl také náš program „Výchova k sebevědomí“. Právě zde jsme pochopili, že pro trénink měkkých dovedností, se více hodí pravidelný kroužek, než jednorázový workshop. 

Naši lektoři

Martin Javůrek

Přes 10 let se pohybuji na poli vzdělávání a rozvoje lidí. Pracuji se skupinami i jednotlivci různých věkových kategorií, včetně lidí s různými psychickými obtížemi. Moje praxe obsahuje například práci s lidmi se sociální fobií, vedení primární prevence na ZŠ, workhopy duševního zdraví nebo trénink v řečnickém klubu. 

Ovládám metodu zážitkové pedagogiky, koučování a vedení reflexe. Je pro mě důležitý individuální přístup, aby každý měl možnosti pracovat na sobě a se svými silnými a slabými stránkami dle svého přání. Při práci se skupinou se snažím o vyvažování, aby každý měl svůj prostor, ale i aby společná interakce vedla k tomu, že se mohou účastnícici skupiny učit i sami od sebe. Zároveň se držím evidence-based přístupu a snažím se dále rozvíjet svoje dovednosti a zjišťovat nové poznatky.

 Mezi moje zájmy patří únikové hry, deskové hry, tvorba nejrůznějšího a druhu a vždy rád zkouším nové a ne tolik běžné věci jako například historický šerm nebo sochařství.

L

304901987_1302823797193324_3686348108061959042_n-modified

Miloš Procházka

Ahoj, jmenuju se Miloš. K práci s dětmi jsem se dostal díky florbalu. Odmala jsem chodil na sport, který dodnes miluji ale tehdy se o nás trenéři nestarali a mě to mrzelo. Rozhodl jsem se to změnit. Klub to uvítal a postupně díky různým seminářům se skvělými odborníky jsem si našel cestu k vývojové psychologii. Dnes vidím, že práce s mládeží je jediná cesta, kterou můžeme dojít k posunu. Hledal jsem nové moderní cesty například ze Skandinávie a nakonec jsem se dostal ke koučování. Tento styl se snažím v současnosti uplatnit v mé práci s krajskou sportovně talentovanou mládeží a věřím, že tato cesta je tou správnou. Pokud vás zajímají výsledky, pak například historický úspěch Jižních Čech vznikal díky této cestě. Schválně neříkám sportovní, protože naši svěřenci jsou kromě skvělých výsledků na sportovní scéně např. premianti na výběrových gymnáziích v Praze, na Učňovských oborech, které je zajímají a tvoří komunitu, která je spojuje i mimo rámec florbalu. Byl bych rád, kdybychom díky tomuto kroužku pomohli najít mladým směr a zvládli překonat některé překážky na této cestě. V neposlední řadě bych se v tomto směru rád dál touto cestou vzdělával a zlepšoval se jako kouč.

Lucie Benýšková

Jmenuji se Bc. Lucie Benýšková. Je mi 24 let a studuji Základy společenských věd a Německý jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze. Zároveň učím němčinu na 2. stupni ZŠ a ráda se věnuji dětem i ve volném čase nebo na letních táborech.  V rámci praxe na PedF UK vyučuji také občanskou výchovu na ZŠ, při níž se snažím zapojit do výuky moderní prvky reagující na aktuální dění ve společnosti. Na konci hodin pracuji se zpětnou vazbou, která pomáhá žákům si uvědomit, co se nového naučili.  Na práci s dětmi mě nejvíce baví probouzení zájmu a nadšení v dětech bez ohledu na vyučovaný obor či aktivitu, protože věřím, že v každém dítěti je skrytý potenciál.

Georgij Šcerbak
lídr

Proč kroužek vznikl

Chci pomoci  dĕtem naučit se řídit jejich vlastní život, a tím je přivést ke skrytému potenciálu. Když jsem na jedné škole školil první pomoc, tak se mĕ dĕti zeptali co mají dĕlat, když si neví rady s nĕjakým životním problémem, kvůli kterému se poté cítí špatnĕ. Napadlo mĕ tedy udĕlat jeden ochutnávkový workshop zahrnující základy sebe koučování a metody duševní hygieny. A vida, ty dĕcka to velmi dobře pochytili. Poté jsem se rozhodl vytvořit kroužek, který bude reagovat přímo na potřeby dĕtí i jejich rodičů. Při tvorbĕ programu jsme se dotazovali spousty rodičů s dĕtmi, abychom vytvořili kroužek, který dětem prospěje.

Vize

„Naším snem je společnost ve, které děti už od malička mají chuť 
a odvahu naplno pracovat se svým potenciálem a jit za svými cíli, s tím, že jsou to cíle naprosto odlišného rázu. V dnešní chaotické době je to obzvlášť obtížné, proto ukazujeme dětem cestu seberegulace a sebeřízení. Nasloucháme dětem a chceme aby děti, žily v míru a řádu sami se sebou a se vším co je kolem nich. Prostě být vítězem!“

ZAJÍMÁ VÁŠ NĚCO DALŠÍHO?