Přihláška se odeslala

Důležité informace

Prosím zašlete 1200 Kč  na níže uvedený účet. O potvrzení transakce a následném  přihlášení vašeho dítěte do kroužku Vás budeme neprodleně informovat prostřednictví e-mailu. 

Částku 1 400 Kč zašlete na účet 6353672002/5500, nezapomeňte zadat do zprávy pro příjemce jméno a příjmení přihlašovaného dítěte.

Děkujeme Vám a těšíme na Vaše dítě/děti!

Prosíme o zaplacení kursovného do 30.09. Budeme vděčni, pokud nám to pošlete co nejdřív, moc nám to pomůže a ušetří nám to spoustu práce.